Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Mobilnet.dk. Er der yderligere reklamationsret eller garanti vil det fremgå særskilt af fakturaen.

En mangel er en fejl, der har været til stede på leveringstidspunktet - typisk fabrikations- og/eller materialefejl

Nogle vare skal sendes direkte til grosisten / eller frabikanten ved fejl eller mangler,
Det oplyser ved fejl eller mangler.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, og hvis det sker inden for de først 6 måneder, repareres eller ombyttes defekte varer på vort eller producentens værksted vederlagsfrit, idet vi formoder, at manglen også var til stede ved købet.

Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

Er der en fabrikations- og/eller materialefejl, på det købte.
Atv - Crosser - elcykler - løbehjul - vindmøller- samt alle vores andre vare.
Og man selv gør indgreb og eller laver modifikationer på den købte vare bortfalder garantien og fortrydelsesretten på varen med det samme.

Mobilnet.dk kan ikke drages til ansvar for tabte data, som varer solgt af Mobilnet.dk måtte have skabt.

Vare sendt som brev der går i stykker under transporten erstattes ikke, da breve ikke er forsikret, og sendes på kundens risiko og regning.

ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Mobilnet.dk inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Kunden opfordres på det kraftigste at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af processen grundet fejlsøgning.

Komplette PC-systemer som ikke er samlet eller monteret af Mobilnet.dk, og hvor der skal fortages fejlsøgning vil Mobilnet.dk beregne tiden til fejlsøgning med timetaksten kr. 370 pr. time inkl. moms. (min. 1 time) Produkter der er omfattet af reklamationsretten og som er defekte vil herefter blive omskiftet til timetakst. Ønsker man ikke at Mobilnet.dk foretager fejlfinding skal det defekte produkt afmonteres og sendes separat.

Mobilnet.dk kan ikke gøres ansvarlig for tab af kundens data. Mobilnet.dk opfordrer derfor kunden til at tage kopi / backup af samtlige data. I det omfang Mobilnet.dk måtte være ansvarlig, er ansvaret begrænset til det direkte tab som følge af skaden.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Mobilnet.dk udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.


TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL
Ved tilbagesendelse af defekte eller forkerte varer til Mobilnet.dk, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er kr. 370 pr. time inkl. moms, idet der beregnes minimum 1 time. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der forligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.


FORSVARLIG RETURNERING
Alle produkter der returneres til Mobilnet.dk skal være forsvarligt indpakket.

Ved CPU'er, ram, harddiske m.v. skal disse sendes tilbage i en kasse eller lignende. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medfører at dine rettigheder bortfalder.

Alle produkter, der modtages fra Mobilnet.dk indpakket i antistatisk materiale, skal ifald de returneres være indpakket i tilsvarende antistatisk materiale. Sker dette ikke, kan varen tage skade, hvilke kan resultere i at dine rettigheder bortfalder.

Vare der sendes Retur med fragtmanden skal der stå på fragtbrevet at den skal sættes ved døren.